Примірний договір про надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР

Правила надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту ТОВ ФК ДЖОБЕР

Свідоцтво ТОВ ФК ДЖОБЕР

Витяг ДЖОБЕР

Статут

Баланс за 2018 рік

Примітки до фінансової звітності за 2018 рік

Звіт про сукупний дохід за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Баланс за перший квартал 2019 року

Звіт про сукупний дохід за перший квартал 2019 року

Звіт про рух грошових коштів за перший квартал 2019 года

Звіт про власний капітал за перший квартал 2019 года

Баланс за 2019 год

Примітки до фінансової звітності за 2019 рік

Звіт про сукупний дохід за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Аудиторський висновок

Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитора за 2019 рік

Виписка ТОВ ФК ДЖОБЕРПовне найменування юридичної особи: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР»

LIMITED LIABILITI COMPANY «FINANCIAL COMPANY «JOBER»


Скорочене найменування юридичної особи:

ТОВ «ФК «ДЖОБЕР»

LLC «FK «JOBER»


В користуванні:

ТМ «TOP CREDIT»


Місцезнаходження юридичної особи: 

04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 6

Код території за КОАТУУ: 8038000000

Код ЄДРПОУ: 41939706

Телефон гарячої лінії: 0 800 210 177


Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 

Дата запису: 14.02.2018 

Номер запису: 1 070 102 0000 073663

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 1108, реєстраційний номер 13103824, яке видано на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1758.

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, від 13.12.2018, код фінансової послуги 13.06, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.12.2018 № 2195

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання послуг з фінансового лізингу, від 29.11.2018, код фінансової послуги 13.05, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 №2089

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання послуг з факторингу, від 29.11.2018, код фінансової послуги 13.11, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 №2089

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання гарантій та поручительств, від 29.11.2018, код фінансової послуги 13.07, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 №2089


Банківські реквізити: 

В АТ «Універсал Банк», ЄДРПОУ: 41939706, МФО 322001, IBAN-рахунок № UA823220010000026501510000016


Відомості про засновника (учасника):

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КУБ ІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ засновника: 41991787

Частка в статутному капіталі складає 40,3%.


ТІТАМИР БОГДАН ОЛЕГОВИЧ

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


ТІТАМИР ЕВЕЛІНА СЕРГІЇВНА

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


ПОЛТЄВ АНТОН ЕДУАРДОВИЧ

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


ЩЕБЛИКІН ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Частка в статутному капіталі складає 30,0%.


Відомості про Наглядову раду: 

Не створена.


У стані банкрутства, санації чи ліквідації ТОВ «ФК «ДЖОБЕР» не перебуває.

У стані припинення ТОВ «ФК «ДЖОБЕР» не перебуває.


Відомості про Виконавчий орган:

Директор - Хлебнікова Ольга Іванівна.

Відомості про відокремлені підрозділи: не створені.

Перелік фінансових послуг, що надаються: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з фінансового лізингу; надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств.Реквізити Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка,

3 Телефон довідкової служби: (044) 234-39-46

E-mail: info@dfp.gov.ua

Сайт: https://nfp.gov.ua/


 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1;

Телефон: (044) 279-12-70, (044) 278 84 60;

Режим роботи: Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45;

E-mail: info@dpss.gov.uaЗахист прав споживачів


Нормативно-правова база:

- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV,

- Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III,

- Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 № 1023-XII,

- Закон України "Про споживче кредитування" від 15.11.2016 № 1734-VIII,

- Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI,

- Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" від 23.06.2005 № 2704-IV,

- Закон України "Про електронну комерцію" від 03.09.2015 № 675-VIII,

- Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 № 851-IV,

- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 № 1702-VII,

- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913,

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 217 "Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року",

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2071 № 983 "Ппро затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року".


Інформаційне повідомлення щодо захисту прав споживачів

Для прийняття рішення про отримання фінансової послуги Ви повинні самостійно оцінити свої потреби в її отриманні, а також свою фінансову спроможність своєчасно вносити платежі та здійснювати розрахунки за таким договором. Також Ви повинні оцінити, яку суму грошових коштів, виходячи з фактичних доходів, а також обсягу обов'язкових та періодичних витрат.

Перед укладенням договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, Товариство розкриває клієнтам (споживачам) визначену законодавством України інформацію, яка включає:

1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання, - розміщених на веб-сайті Товариства, що визначені Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства, відповідно до отриманих Ліцензій та Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданих на підставі Розпоряджень НАЦКОМФІНПОСЛУГ, згідно статутної діяльності Товариства;

2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги, - розміщених на веб-сайті Товариства, що визначені Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства, та Договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах кредиту (Оферта);

3) Інформацію про фінансову послугу, за посиланням 

https://topcredit.ua/filemanager/files/4/Informacia_do_ukladennya_jober.pdf

4) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

- наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг,

- наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору,

- порядок внесення змін та доповнень до договору,

- неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором,

- захист позичальників, які відносяться до категорії військовослужбовців, резервістів та віськовозобов'язаних,

- можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг,

- наявність у клієнта можливості вивчити договір і з'ясувати чи його зміст відповідає правовим нормам та вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів", 

- право на отримання необхідної для укладення договору фінансових послуг інформації закріпленої в статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Діяльність компанії ТОВ "ФК"ДЖОБЕР" регулюється Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та внесена до реєстру фінансових компаній Національної комісії здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний номер запису 13103824 від 13.10.2018 року, свідоцтво ФK № 1108, код фінансової установи: 13. Логотип «TOP CREDIT» - зареєстрований бренд.

З питань простроченої заборгованості звертатися по телефону: 0 800 212 171
Щодня з 9:00-18:00
girl
Софія з Кіровограда оплатила кредит на 12 800 грн в Top Credit
girl
Жанна з Черкас оплатила кредит на 10 900 грн в Top Credit
girl
Вероніка з Івано-Франківська подала заявку на 5 300 грн в Top Credit
girl
Євгенія з Сум отримала кредит на 500 грн в Top Credit
girl
Петро з Хмельницького подав заявку на 8 900 грн в Top Credit
girl
Жанна з Луцька оплатила кредит на 4 800 грн в Top Credit
girl
Олександр з Тернополя подав заявку на 1 800 грн в Top Credit
girl
Оксана з Рівного подала заявку на 11 600 грн в Top Credit
girl
Федір з Хмельницького отримав кредит на 1 200 грн в Top Credit
girl
Петро з Сум отримав кредит на 11 500 грн в Top Credit
girl
Світлана з Запоріжжя подала заявку на 3 800 грн в Top Credit
girl
Поліна з Полтави подала заявку на 12 500 грн в Top Credit
girl
Людмила з Сум подала заявку на 5 400 грн в Top Credit
girl
Руслан з Чернігова оплатив кредит на 8 500 грн в Top Credit
girl
Наталя з Одеси подала заявку на 14 600 грн в Top Credit
girl
Євген з Запоріжжя подав заявку на 6 200 грн в Top Credit
girl
Антон з Києва подав заявку на 3 100 грн в Top Credit
girl
Вероніка з Хмельницького подала заявку на 7 000 грн в Top Credit
girl
Федір з Рівного отримав кредит на 14 400 грн в Top Credit
girl
Андрій з Львова подав заявку на 3 100 грн в Top Credit