Примірний договір про надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР

Правила надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту ТОВ ФК ДЖОБЕР

Свідоцтво ТОВ ФК ДЖОБЕР

Витяг ДЖОБЕР

Статут

Баланс за 2018 рік

Примітки до фінансової звітності за 2018 рік

Звіт про сукупний дохід за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Баланс за перший квартал 2019 року

Звіт про сукупний дохід за перший квартал 2019 року

Звіт про рух грошових коштів за перший квартал 2019 года

Звіт про власний капітал за перший квартал 2019 года

Аудиторський висновок

Звіт незалежного аудитора


Повне найменування юридичної особи: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР»

LIMITED LIABILITI COMPANY «FINANCIAL COMPANY «JOBER»


Скорочене найменування юридичної особи:

ТОВ «ФК «ДЖОБЕР»

LLC «FK «JOBER»


В користуванні:

ТМ «TOP CREDIT»


Місцезнаходження юридичної особи: 

04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 6

Код території за КОАТУУ: 8038000000

Код ЄДРПОУ: 41939706

Телефон гарячої лінії: 0 800 210 177


Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 

Дата запису: 14.02.2018 

Номер запису: 1 070 102 0000 073663

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 1108, реєстраційний номер 13103824, яке видано на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1758.

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, від 13.12.2018, код фінансової послуги 13.06, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.12.2018 № 2195

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання послуг з фінансового лізингу, від 29.11.2018, код фінансової послуги 13.05, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 №2089

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання послуг з факторингу, від 29.11.2018, код фінансової послуги 13.11, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 №2089

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання гарантій та поручительств, від 29.11.2018, код фінансової послуги 13.07, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 №2089


Банківські реквізити: 

р/с 26501510000016 в АТ «Універсал Банк», ЄДРПОУ: 41939706, МФО 322001, IBAN-рахунок № UA823220010000026501510000016


Відомості про засновника (учасника):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕРАЖ», 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Московська, буд. 15, офіс 22, 41923125


Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контралерів):

Аронов Артем Валерійович, України, 61183 м. Харків, вул. Дружби Народів, 206, кв. 148.


Відомості про Наглядову раду: 

Не створена.


У стані банкрутства, санації чи ліквідації ТОВ «ФК «ДЖОБЕР» не перебуває.

У стані припинення ТОВ «ФК «ДЖОБЕР» не перебуває.


Відомості про Виконавчий орган:

Директор - Хлебнікова Ольга Іванівна.

Відомості про відокремлені підрозділи: не створені.

Перелік фінансових послуг, що надаються: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з фінансового лізингу; надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств.Реквізити Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка,

3 Телефон довідкової служби: (044) 234-39-46

E-mail: info@dfp.gov.ua

Сайт: https://nfp.gov.ua/


 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Адреса: 03680 м. Київ-150, вул. Антоновича, 174

Тел.: (044) 528-94-38, Факс: (044) 528-56-00, Гаряча лінія: (044) 528-92-44

E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua, nv@dsiu.gov.ua

Сайт: www.dsiu.gov.ua


Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві

Адреса: 04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А

E-mail: mkyiv_zah@ukr.net тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

Контактні дані інших територіальних підрозділів Держспоживінспекції можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів:

Сайт: http://www.dsiu.gov.ua

Діяльність компанії ТОВ "ФК"ДЖОБЕР" регулюється Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та внесена до реєстру фінансових компаній Національної комісії здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний номер запису 13103824 від 13.10.2018 року, свідоцтво ФK № 1108, код фінансової установи: 13. Логотип «TOP CREDIT» - зареєстрований бренд.

З питань простроченої заборгованості звертатися по телефону: 0800212171