ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Вся інформація про Фінансову компанію, правила використання, фінансова звітність та інше.


ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Повне найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР»

Ідентифікаційний код: 41939706


Дата та номер запису в єдиному держаному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи:

14.02.2018

1 070 102 0000 073663


Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, №2089 від 29.11.2018 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР» видано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з фінансового лізингу; надання послуг з факторингу; надання гарантій та поручительств».

Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, №2195 від 13.12.2018 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР» видано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту».


Місцезнаходження фінансової установи: 

Код території за КОАТУУ: 8038000000

Адреса: 04073, м. Київ, Оболонський район, проспект Степана Бандери, будинок 8 корпус 6.


БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

IBAN-рахунок № UA823220010000026501510000016 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»


Перелік фінансових послуг, що надаються ТОВ «ФК «ДЖОБЕР»

 – надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

– надання послуг з факторингу

– надання послуг з фінансового лізингу

– надання гарантій та поручительств


Режим робочого часу фінансової установи:

Робочі дні:

З понеділка по п’ятницю з 09:00 год. до 18:00 год.

Години перерви з 13:00 до 14:00 год.

Вихідні дні: субота та неділя.

Контакт-центр працює цілодобово, без вихідних. 


Відомості про учасників, в тому числі власників істотної участі ТОВ «ФК «ДЖОБЕР»


АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КУБ ІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ засновника: 41991787

Адреса: 01024, місто Київ, вулиця Богомольця, будинок 7/14, приміщення 182

Частка в статутному капіталі складає 40,3%.


ЩЕБЛИКІН ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ

РНОКПП: 2752701010, Україна

Частка в статутному капіталі складає 30,0%.


БЛУДОВ ПАВЛО ДМИТРІЙОВИЧ

РНОКПП: 3417005034, Україна

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


ТІТАМИР ЕВЕЛІНА СЕРГІЇВНА

РНОКПП: 3092016106, Україна

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


ПОЛТЄВ АНТОН ЕДУАРДОВИЧ

РНОКПП: 3309121997, Україна

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


Відомості про осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою 

Прямий вплив

ЩЕБЛИКІН ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ

РНОКПП: 2752701010, Україна


Опосередкований вплив

ТІТАМИР АРСЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ

РНОКПП: 3769101196, Україна


Відомості про склад наглядової ради ТОВ «ФК «ДЖОБЕР» 

– наглядова рада наразі не створена.


Відомості про склад виконавчого органу ТОВ «ФК «ДЖОБЕР»

Хлебнікова Ольга Іванівна, Директор.


Відомості про відокремлені підрозділи ТОВ «ФК «ДЖОБЕР» 

Фінансова компанія – немає відокремлених підрозділів.


Відомості про ліцензії та дозволи 

– Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №1108 від 03.10.2018, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

– Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2089 від 29.11.2018 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з фінансового лізингу; надання послуг з факторингу; надання гарантій та поручительств»; статус ліцензій – чинні

– Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2195 від 13.12.2018 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту»; статус ліцензії – чинна


Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи 

Товариство не перебуває в процесі провадження у справі про банкрутство або застосування до нього, процедури санації.


Рішення про ліквідацію фінансової установи 

Товариство не перебуває в процесі припинення (ліквідації).


Перед укладенням договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, Товариство розкриває клієнтам (споживачам) визначену законодавством України інформацію, яка включає:

перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання, - розміщених на веб-сайті Товариства, що визначені Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства, відповідно до отриманих Ліцензій та Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданих на підставі Розпоряджень НАЦКОМФІНПОСЛУГ, згідно статутної діяльності Товариства.


Вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) отриманих фінансових послуг 

Вартість, ціну/тарифи та розмір плати (проценти) отриманих фінансових послуг визначаються відповідно до умов Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, згідно якого клієнт бажає отримати фінансову послугу.


Інша інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону:

Звіт про корпоративне управління фінансової установи 

звіт про корпоративне управління фінансової установи не розкривається в зв’язку з тим, що фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства.


Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги 

- Якщо споживач фінансових послуг вважає, що з боку ТОВ «ФК «ВЕРОНА» мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, він має право звернутися до фінансової установи:

  • письмово, шляхом надсилання звернення за місцезнаходженням Товариства
  • електронною поштою на адресу: info@topcredit.ua
  • шляхом усного  звернення (особисте  або за  допомогою засобів телефонного зв’язку за номерами телефонів: 0 800 210 177 ТОВ «ФК «ВЕРОНА» здійснює розгляд звернень громадян у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних». Перелік контактних даних ТОВ «ФК «ВЕРОНА» зазначено на веб-сайті за посиланням: https://topcredit.ua/legal

За результатом розгляду скарг фінансова установа направляє відповідь Споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог Споживача або відхилення (як повністю так і в частині). Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості у судах.

Споживач фінансових послуг може звертатися до Національного банку України, наділеного функцією здійснення захисту прав споживачів фінансових послуг (контактні  дані  розміщені  за  посиланням:  https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-2) та до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів  і  захисту  споживачів  (контактні  дані  розміщені  за  посиланням: https://dpss.gov.ua/zvyazkizgromadskistyu/zvernennya-gromadyan)

- Гарантійні фонди чи компенсаційні схеми не передбачені.

 

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами 

фінансова установа не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.


Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

додаткові фінансові послуги фінансовою установою не надаються.


Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги 

не передбачена сплата податків або зборів за рахунок позичальника.


Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги -

визначені умовами ВНУТРІШНІХ ПРАВИЛ НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР» та Примірного договору про НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР».


Договір про надання фінансових послуг, окрім його істотних умов також передбачає:

- наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг,

- строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору,

- мінімальний строк дії договору,

- наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій, 

- порядок внесення змін та доповнень до договору,

- неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансових послуг,

- захист позичальників, які відносяться до категорії військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних,

- можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг,

- наявність у клієнта можливості вивчити договір і з’ясувати чи його зміст відповідає правовим нормам та вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»,

- право на отримання необхідної для укладення договору фінансових послуг інформації закріпленої в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».


Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги, а також органів з питань захисту прав споживачів: 


Реквізити Національного банку України:

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Телефон довідкової служби: 0 800 505 240

E-mail: nbu@bank.gov.ua

Cайт: bank.gov.ua


Реквізити органів з питань захисту прав споживачів

1.Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка 1

Тел.: (044) 279 12 70, (044) 278 84 60, (044) 278 41 70

Факс (044) 279 48 83

Е-mail: General – head @consumer.gov.ua

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1


2.Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8

Тел. (044) 486 54 86

Факс: (044) 486 40 27

E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua


Контактні дані інших територіальних підрозділів Держпродспоживслужби

Можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Сайт: https://www.dpss.gov.ua


Захист прав споживачів

Нормативно-правова база:

- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV,

- Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III,

- Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 № 1023-XII,

- Закон України "Про споживче кредитування" від 15.11.2016 № 1734-VIII,

- Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI,

- Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" від 23.06.2005 № 2704-IV,

- Закон України "Про електронну комерцію" від 03.09.2015 № 675-VIII,

- Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 № 851-IV,

- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 № 1702-VII,

- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913,

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 217 "Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року",

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2071 № 983 "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року".


ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ КЛІЄНТАМ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 12 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГЮЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

ОСНОВНІ УМОВИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ

Повідомлення про обробку персональних даних

Примірний кредитний договір  ТОВ "ФК "ДЖОБЕР" 

Внутрішні правила надання коштів у позику, в тому чисті і на умовах фінансового кредиту ТОВ "ФК "ДЖОБЕР" 

Свідоцтво ТОВ ФК ДЖОБЕР

Витяг ДЖОБЕР

Статут

Інформація про вимоги щодо взаємодії із споживачами

Повідомлення кредитодавця про те що, Інтереси споживача представляє його уповноважений представник

Положення про порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості

Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості

Перелік контактних даних кредитодавця, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльнсті залученої колекторської компанії

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору

Порядок та спосіб погашення простроченої заборгованості.

Баланс за 2018 рік

Примітки до фінансової звітності за 2018 рік

Звіт про сукупний дохід за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Баланс за перший квартал 2019 року

Звіт про сукупний дохід за перший квартал 2019 року

Звіт про рух грошових коштів за перший квартал 2019 года

Звіт про власний капітал за перший квартал 2019 года

Баланс за 2019 год

Примітки до фінансової звітності за 2019 рік

Звіт про сукупний дохід за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Аудиторський висновок

Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитора за 2019 рік

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт незалежного аудитора за 2020 рік

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік

Баланс за 2020 рік

Виписка ТОВ ФК ДЖОБЕР

Відомості про власників істотної участі

Відомості про остаточних ключових учасників

Схематичне зображення структури власності

АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ

Діяльність компанії ТОВ "ФК"ДЖОБЕР" регулюється Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та внесена до реєстру фінансових компаній Національної комісії здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний номер запису 13103824 від 13.10.2018 року, свідоцтво ФK № 1108, код фінансової установи: 13. Логотип «TOP CREDIT» - зареєстрований бренд.

З питань простроченої заборгованості звертатися по телефону: 0 800 212 171
Пн-Пт з 9:00-18:00
Сб-Нд - Вихідний
girl
Тетяна з Вінниці оплатила кредит на 14 000 грн в Top Credit
girl
Юлія з Чернігова оплатила кредит на 1 300 грн в Top Credit
girl
Євгенія з Запоріжжя отримала кредит на 9 700 грн в Top Credit
girl
Олена з Чернівців оплатила кредит на 5 100 грн в Top Credit
girl
Дар'я з Тернополя отримала кредит на 13 100 грн в Top Credit
girl
Оксана з Полтави оплатила кредит на 5 300 грн в Top Credit
girl
Євген з Херсона оплатив кредит на 2 900 грн в Top Credit
girl
Вероніка з Полтави подала заявку на 6 400 грн в Top Credit
girl
Тетяна з Харкова подала заявку на 6 900 грн в Top Credit
girl
Антон з Львова подав заявку на 6 100 грн в Top Credit
girl
Ксенія з Вінниці подала заявку на 4 300 грн в Top Credit
girl
Ксенія з Дніпропетровська оплатила кредит на 7 100 грн в Top Credit
girl
Леонід з Миколаєва подав заявку на 12 100 грн в Top Credit
girl
Катерина з Черкас подала заявку на 4 500 грн в Top Credit
girl
Ірина з Харкова подала заявку на 6 600 грн в Top Credit
girl
Леонід з Запоріжжя оплатив кредит на 4 300 грн в Top Credit
girl
Антон з Ужгорода подав заявку на 8 900 грн в Top Credit
girl
Анатолій з Чернігова оплатив кредит на 11 300 грн в Top Credit
girl
Ніна з Херсона оплатила кредит на 600 грн в Top Credit
girl
Олександр з Одеси отримав кредит на 3 100 грн в Top Credit