1. Правила та примірні договори 

Паспорт споживчого кредиту редакція діє з 02.11.2021

Примірний кредитний договір ТОВ "ФК "ДЖОБЕР" редакція діє з 02.11.2021

Внутрішні правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ "ФК "ДЖОБЕР" редакція діє з 02.11.2021

Внутрішні правила надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР (діють з 13.08.2021 р.)

Примірний про договір надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР (діє з 13.08.2021 р.)

Внутрішні правила надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР (діють з 19.05.2021 р.)

Примірний про договір надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР (діє з 19.05.2021 р.)

Внутрішні правила надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР (діють з 07.01.2021 р.)

Примірний про договір надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР (діє з 08.01.2021 р.)

Внутрішні правила надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР (діють з 14.05.2019 р.)

Примірний договір надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР (діє з 14.05.2019 р.)

Внутрішні правила надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР (діють з 06.03.2019 р.)

Примірний про договір надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР (діє з 06.03.2019 р.)

2. Документи фінансової звітності

Баланс за 2018 рік

Примітки до фінансової звітності за 2018 рік

Звіт про сукупний дохід за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Баланс за перший квартал 2019 року

Звіт про сукупний дохід за перший квартал 2019 року

Звіт про рух грошових коштів за перший квартал 2019 року

Звіт про власний капітал за перший квартал 2019 рік

Баланс за 2019 рік

Примітки до фінансової звітності за 2019 рік

Звіт про сукупний дохід за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Аудиторський висновок

Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитора за 2019 рік

3. Інформування споживачів

Відомості про власників істотної участі станом на 11.06.2021

Відомості про остаточних ключових учасників станом на 11.06.2021

Схематичне зображення структури власності станом на 11.06.2021

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ КЛІЄНТАМ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 12 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГЮЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» станом на 11.06.2021

Інформація про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту(Додаток 1)

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту(Додаток 2)

Діяльність компанії ТОВ "ФК"ДЖОБЕР" регулюється Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та внесена до реєстру фінансових компаній Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний номер запису 13103824 від 13.10.2018 року, свідоцтво ФK № 1108, код фінансової установи: 13. Логотип «TOP CREDIT» - зареєстрований бренд.

З питань простроченої заборгованості звертатися по телефону:

0 800 212 171
Щодня з -

Гарантія безпеки

Працюємо під наглядом НБУ

Контакти підтримки НБУ

Телефон довідкової служби:
0 800 505 240

E-mail: nbu@bank.gov.ua

Сайт: bank.gov.ua/ua/contacts

Наш сайт використовує Cookie
Натискаючи "Прийняти", Ви погоджуєтеся з цим.
Прийняти