Примірний договір про надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР

Правила надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту ТОВ ФК ДЖОБЕР

Свідоцтво ТОВ ФК ДЖОБЕР

Витяг ДЖОБЕР

Статут

Баланс за 2018 год

Примечания к финансовой отчетности за 2018 год

Отчет о совокупном доходе за 2018 год

Отчет о собственном капитале за 2018 год

Отчет о движении денежных средств за 2018 год

Баланс за первый квартал 2019 года

Отчет о совокупном доходе за первый квартал 2019 года

Отчет о движении денежных средств за первый квартал 2019 года

Отчет о собственном капитале за первый квартал 2019 года

Баланс за 2019 год

Примечания к финансовой отчетности за 2019 год

Отчет о совокупном доходе за 2019 год

Отчет о собственном капитале за 2019 год

Отчет о движении денежных средств за 2019 год

Аудиторское заключение

Отчет независимого аудитора

Отчет независимого аудитора за 2019 год

Виписка ТОВ ФК ДЖОБЕРПовне найменування юридичної особи: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР»

LIMITED LIABILITI COMPANY «FINANCIAL COMPANY «JOBER»


Скорочене найменування юридичної особи:

ТОВ «ФК «ДЖОБЕР»

LLC «FK «JOBER»


В користуванні:

ТМ «TOP CREDIT»


Місцезнаходження юридичної особи: 

04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 6

Код території за КОАТУУ: 8038000000

Код ЄДРПОУ: 41939706

Телефон гарячої лінії: 0 800 210 177


Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 

Дата запису: 14.02.2018 

Номер запису: 1 070 102 0000 073663

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 1108, реєстраційний номер 13103824, яке видано на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1758.

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, від 13.12.2018, код фінансової послуги 13.06, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.12.2018 № 2195

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання послуг з фінансового лізингу, від 29.11.2018, код фінансової послуги 13.05, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 №2089

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання послуг з факторингу, від 29.11.2018, код фінансової послуги 13.11, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 №2089

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання гарантій та поручительств, від 29.11.2018, код фінансової послуги 13.07, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 №2089


Банківські реквізити: 

В АТ «Універсал Банк», ЄДРПОУ: 41939706, МФО 322001, IBAN-рахунок № UA823220010000026501510000016


Відомості про засновника (учасника):

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КУБ ІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ засновника: 41991787

Частка в статутному капіталі складає 40,3%.


ТІТАМИР БОГДАН ОЛЕГОВИЧ

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


ТІТАМИР ЕВЕЛІНА СЕРГІЇВНА

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


ПОЛТЄВ АНТОН ЕДУАРДОВИЧ

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


ЩЕБЛИКІН ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Частка в статутному капіталі складає 30,0%.


Відомості про Наглядову раду: 

Не створена.


У стані банкрутства, санації чи ліквідації ТОВ «ФК «ДЖОБЕР» не перебуває.

У стані припинення ТОВ «ФК «ДЖОБЕР» не перебуває.


Відомості про Виконавчий орган:

Директор - Хлебнікова Ольга Іванівна.

Відомості про відокремлені підрозділи: не створені.

Перелік фінансових послуг, що надаються: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з фінансового лізингу; надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств.Реквізити Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка,

3 Телефон довідкової служби: (044) 234-39-46

E-mail: info@dfp.gov.ua

Сайт: https://nfp.gov.ua/


 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1;

Телефон: (044) 279-12-70, (044) 278 84 60;

Режим роботи: Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45;

E-mail: info@dpss.gov.ua


Захист прав споживачів


Нормативно-правова база:

- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV,

- Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III,

- Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 № 1023-XII,

- Закон України "Про споживче кредитування" від 15.11.2016 № 1734-VIII,

- Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI,

- Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" від 23.06.2005 № 2704-IV,

- Закон України "Про електронну комерцію" від 03.09.2015 № 675-VIII,

- Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 № 851-IV,

- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 № 1702-VII,

- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913,

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 217 "Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року",

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2071 № 983 "Ппро затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року".


Інформаційне повідомлення щодо захисту прав споживачів

Для прийняття рішення про отримання фінансової послуги Ви повинні самостійно оцінити свої потреби в її отриманні, а також свою фінансову спроможність своєчасно вносити платежі та здійснювати розрахунки за таким договором. Також Ви повинні оцінити, яку суму грошових коштів, виходячи з фактичних доходів, а також обсягу обов'язкових та періодичних витрат.

Перед укладенням договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, Товариство розкриває клієнтам (споживачам) визначену законодавством України інформацію, яка включає:

1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання, - розміщених на веб-сайті Товариства, що визначені Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства, відповідно до отриманих Ліцензій та Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданих на підставі Розпоряджень НАЦКОМФІНПОСЛУГ, згідно статутної діяльності Товариства;

2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги, - розміщених на веб-сайті Товариства, що визначені Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства, та Договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах кредиту (Оферта);

3) Інформацію про фінансову послугу, за посиланням 

https://topcredit.ua/filemanager/files/4/Informacia_do_ukladennya_jober.pdf

4) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

- наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг,

- наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору,

- порядок внесення змін та доповнень до договору,

- неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором,

- захист позичальників, які відносяться до категорії військовослужбовців, резервістів та віськовозобов'язаних,

- можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг,

- наявність у клієнта можливості вивчити договір і з'ясувати чи його зміст відповідає правовим нормам та вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів", 

- право на отримання необхідної для укладення договору фінансових послуг інформації закріпленої в статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Деятельность компании ООО "ФК"ДЖОБЕР" регулируется Законом Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» и внесена в реестр финансовых компаний Национальной комиссии осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг, регистрационный номер записи 13103824 от 13.10.2018 года, свидетельство ФK №1108, код финансового учреждения: 13. Логотип «TOP CREDIT» - зарегистрированный бренд.

По вопросам просроченной задолженности обращаться по телефону: 0 800 212 171
Ежедневно с 9:00-18:00
girl
Татьяна из Чернигова получила кредит на 7 100 грн в Top Credit
girl
Дарья из Сум подала заявку на 10 400 грн в Top Credit
girl
Ксения из Луцка оплатила кредит на 7 200 грн в Top Credit
girl
Павел из Черкасс подал заявку на 14 700 грн в Top Credit
girl
Мария из Чернигова подала заявку на 14 200 грн в Top Credit
girl
Алла из Полтавы получила кредит на 8 400 грн в Top Credit
girl
Вадим из Харькова подал заявку на 5 900 грн в Top Credit
girl
Инесса из Одессы оплатила кредит на 5 200 грн в Top Credit
girl
Олег из Хмельницкого подал заявку на 3 200 грн в Top Credit
girl
Полина из Тернополя подала заявку на 3 500 грн в Top Credit
girl
Тарас из Черновцов оплатил кредит на 7 300 грн в Top Credit
girl
Алла из Луцка получила кредит на 9 300 грн в Top Credit
girl
Людмила из Чернигова подала заявку на 2 400 грн в Top Credit
girl
Елена из Черновцов получила кредит на 3 500 грн в Top Credit
girl
Наталья из Запорожья оплатила кредит на 8 100 грн в Top Credit
girl
Оксана из Черновцов оплатила кредит на 6 500 грн в Top Credit
girl
Вероника из Черкасс подала заявку на 2 400 грн в Top Credit
girl
Денис из Харькова оплатил кредит на 7 700 грн в Top Credit
girl
Ирина из Херсона оплатила кредит на 800 грн в Top Credit
girl
Екатерина из Львова оплатила кредит на 1 200 грн в Top Credit