Примірний договір про надання коштів у позику ТОВ ФК ДЖОБЕР

Правила надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту ТОВ ФК ДЖОБЕР

Свідоцтво ТОВ ФК ДЖОБЕР

Витяг ДЖОБЕР

Статут

Баланс за 2018 год

Примечания к финансовой отчетности за 2018 год

Отчет о совокупном доходе за 2018 год

Отчет о собственном капитале за 2018 год

Отчет о движении денежных средств за 2018 год

Баланс за первый квартал 2019 года

Отчет о совокупном доходе за первый квартал 2019 года

Отчет о движении денежных средств за первый квартал 2019 года

Отчет о собственном капитале за первый квартал 2019 года

Аудиторское заключение

Отчет независимого аудитора


Повне найменування юридичної особи: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР»

LIMITED LIABILITI COMPANY «FINANCIAL COMPANY «JOBER»


Скорочене найменування юридичної особи:

ТОВ «ФК «ДЖОБЕР»

LLC «FK «JOBER»


В користуванні:

ТМ «TOP CREDIT»


Місцезнаходження юридичної особи: 

04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 6

Код території за КОАТУУ: 8038000000

Код ЄДРПОУ: 41939706

Телефон гарячої лінії: 0 800 210 177


Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 

Дата запису: 14.02.2018 

Номер запису: 1 070 102 0000 073663

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 1108, реєстраційний номер 13103824, яке видано на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 03.10.2018 № 1758.

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, від 13.12.2018, код фінансової послуги 13.06, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.12.2018 № 2195

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання послуг з фінансового лізингу, від 29.11.2018, код фінансової послуги 13.05, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 №2089

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання послуг з факторингу, від 29.11.2018, код фінансової послуги 13.11, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 №2089

Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання гарантій та поручительств, від 29.11.2018, код фінансової послуги 13.07, на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2018 №2089


Банківські реквізити: 

р/с 26501510000016 в АТ «Універсал Банк», ЄДРПОУ: 41939706, МФО 322001, IBAN-рахунок № UA823220010000026501510000016


Відомості про засновника (учасника):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕРАЖ», 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Московська, буд. 15, офіс 22, 41923125


Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контралерів):

Аронов Артем Валерійович, України, 61183 м. Харків, вул. Дружби Народів, 206, кв. 148.


Відомості про Наглядову раду: 

Не створена.


У стані банкрутства, санації чи ліквідації ТОВ «ФК «ДЖОБЕР» не перебуває.

У стані припинення ТОВ «ФК «ДЖОБЕР» не перебуває.


Відомості про Виконавчий орган:

Директор - Хлебнікова Ольга Іванівна.

Відомості про відокремлені підрозділи: не створені.

Перелік фінансових послуг, що надаються: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з фінансового лізингу; надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств.Реквізити Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка,

3 Телефон довідкової служби: (044) 234-39-46

E-mail: info@dfp.gov.ua

Сайт: https://nfp.gov.ua/


 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Адреса: 03680 м. Київ-150, вул. Антоновича, 174

Тел.: (044) 528-94-38, Факс: (044) 528-56-00, Гаряча лінія: (044) 528-92-44

E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua, nv@dsiu.gov.ua

Сайт: www.dsiu.gov.ua


Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві

Адреса: 04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А

E-mail: mkyiv_zah@ukr.net тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

Контактні дані інших територіальних підрозділів Держспоживінспекції можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів:

Сайт: http://www.dsiu.gov.ua

Деятельность компании ООО "ФК"ДЖОБЕР" регулируется Законом Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» и внесена в реестр финансовых компаний Национальной комиссии осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг, регистрационный номер записи 13103824 от 13.10.2018 года, свидетельство ФK №1108, код финансового учреждения: 13. Логотип «TOP CREDIT» - зарегистрированный бренд.

По вопросам просроченной задолженности обращаться по телефону: 0800212171